Расписание богослужений

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на  СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2017 г. по Р.Х.


«Ибо, как тело без духа мертво,

«Èáî, êàê òåëî áåç äóõà ìåðòâî,

«Èáî, êàê òåëî áåç äóõà ìåðòâî,

«Èáî, êàê òåëî áåç äóõà ìåðòâî,

«Èáî, êàê òåëî áåç äóõà ìåðòâî,

«Èáî, êàê òåëî áåç äóõà ìåðòâî,

Спаси вас всех Господи!